Вакуум машини со двојна комора

  • Vacuum Packaging  Machines

    Машини за вакуумско пакување

    DZ-500 / 2S

    Обично, вакуумскиот пакувач ќе го отстрани целиот воздух во пакетот, така што производите во торбата може да се чуваат подолго време.
    Со две комори кои работат без прекин, машината за вакуумско пакување со двојна комора е поефикасна од традиционалните машини за вакуум.