Видеа UTIENPACK

Машина за цврсто пакување со термички формирање

Машини за пакување со вакуумска кожа со термоформирање

Машини за флексибилно пакување со термоформирање

Запечатувач на полу-авто лента

Континуиран автоматски запечатувач на послужавник

Заварувач со банери

Компресирај машина за пакување

Запечатувач на ултразвучни цевки