Континуиран автоматски запечатувач на послужавник

  • Continuous automatic tray sealer

    Континуиран автоматски запечатувач на послужавник

    Серија FSC

    Запечатувачот на авто-послужавник од серијата FSG е широко користен за производство на храна бања заради неговата висока ефикасност. Може да се прилагоди за табли со различни големини и форми. Исто така, опционално е да се примени амбалажа за модифицирана атмосфера, или пакување за кожа, или обете комбинирано.