Пакување без храна

Козметика

Пакување на маски
Пакување на маски
Запечатување на цевки
Запечатување на цевки

Хемиска индустрија

Заварување со банер
Заварување со банер
Заварување со банер
хемиско пакување на производи
Запечатување на цевки
Пакување на обетки за уши
Хардверско вакуумско пакување

Производи за миленичиња

Пакување на гнездо за миленичиња
Пакување на гнездо за миленичиња

Текстил

Пакување на перници