Десктоп вакуум машини

  • Desktop Vacuum(Inflate) Packaging Machine

    Десктоп вакуум (надувување) машина за пакување

    DZ (Q) -600T

    Оваа машина е надворешна машина за хоризонтално вакуумско пакување и не е ограничена со големината на вакуумската комора. Може директно да го вакуумира (надува) производот за да го задржи производот свеж и оригинален, спречувајќи го, за да се продолжи чувањето или зачувувањето на производот по терминот.